اولین دوره آموزشی رهبران آینده در تاریخ 24 و 25 مرداد سال 97 در دانشگاه شریف و با هزینه 2200000 تومان برگزار می گردد.
این دوره برای رده ی سنی 11 تا 16 سال و بر اساس کتاب ها و سرفصل های آموزشی Wiley & Sons برگزار می گردد.
همچنین با شرکت در دوره، یک نسخه اصل انگلیسی از انتشارات وایلی نیز به دانش آموزان ارایه می گردد.
برای کلیه دانش آموزان شرکت کننده در این دوره گواهی نامه ی معتبر داخلی و در صورت قبولی در آزمون آنلاین Wiley & Sons گواهینامه ی بین المللی صادر می گردد.